Minister Verlinden investeert in preventieproject rond gevaar van illegaal gebruik van pyrotechniek in het voetbal

Publicatiedatum

Auteur

Herlinde Rollez

Deel dit artikel

Minister Verlinden kent een subsidie van €40 000 toe aan de Stichting Brandwonden voor de ontwikkeling van een preventieproject. Hiermee wil de overheid voetbalsupporters sensibiliseren voor het gevaar van het gebruik van pyrotechnische middelen. Ook zal de overheid samen met de Stichting de slachtoffers en de daders van het misbruik van pyrotechniek in de stadions structureel in kaart brengen. Het project werd vandaag gelanceerd in het kantoor van de Stichting in Wezembeek-Oppem.

 

Aandacht voor slachtoffers

Met het project van de Stichting Brandwonden wil minister Verlinden de aandacht voor de slachtoffers van oneigenlijk gebruik van pyrotechnisch materiaal verhogen. “Op televisie en sociale media zien we wél de beelden van Bengaals vuur en rookbommen die op de tribunes voor spektakel zorgen, maar we zien zelden de pijn en de angst die ze veroorzaken”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

De Stichting zal daarom in eerste instantie de gevolgen van het gebruik van pyrotechnische middelen structureel in kaart brengen. Ze zal bijhouden waar en wanneer schade wordt veroorzaakt en wat die schade is (lichamelijk of materieel). Daarnaast zal ook, in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en de politie, informatie worden verzameld over welke types pyrotechnisch materiaal de stadions worden binnengesmokkeld en wat de daderprofielen zijn.

Proefprojecten rond sensibilisering

Daarnaast worden er proefprojecten opgezet in twee profclubs, die door de Stichting zullen worden geselecteerd. Met deze clubs wil de Stichting een ketengerichte preventiecampagne uitwerken die de supporters moet sensibiliseren over de risico’s van het ongecontroleerd gebruik van pyrotechnisch materiaal. Alle actoren in de voetbalveiligheid (voetbalstewards, politie, brandweer, private bewakers) zullen hierbij worden betrokken. Na een evaluatie van deze proefprojecten zal een draaiboek worden opgesteld dat door andere clubs kan worden gebruikt.

Verstrengde Voetbalwet

“Ik ben vastberaden om het illegaal gebruik van pyrotechnisch materiaal te blijven aanpakken. Daarom moeten we, naast preventie, blijven inzetten op een strenge regulering en sanctionering”, aldus minister Verlinden. “In het kader van het Actieplan maakte ik samen met mijn diensten werk van een verstrenging van de Voetbalwet. Die vernieuwde en verstrengde Voetbalwet is door de ministerraad goedgekeurd en ligt klaar om naar het parlement te vertrekken”, zegt de minister.


In deze wet worden de strengere sancties, onder andere voor het illegaal gebruik van pyrotechnisch materiaal, duurzaam verankerd.

Nieuws

Belgisch kampioenschap gravel

Tijdens het zonovergoten kampioenschap in Turnhout op 1 mei mocht ik de medailles uitdelen aan de Belgische Kampioenen.

Nieuwe wet op privédetectives

De Commissie Binnenlandse Zaken keurde op 24 april de nieuwe wet tot regeling van de private opsporing goed! De wet zal op 7 mei worden gestemd in het parlement.

Mobile Station

Vorige week stelde ik het pilootproject Mobile Station voor in woonzorgcentrum Rembertus in Mechelen. Dankzij dit project kunnen minder mobiele mensen of langdurig zieken een identiteitskaart aanvragen en verkrijgen op de plaats waar ze verblijven.