Nieuws

Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, stelt haar…

Lees meer

In navolging van een gerechtelijk onderzoek naar een internationale, goed gestructureerde criminele organisatie hebben de…

Lees meer

Het nieuwe ministerieel besluit is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en gaat in om middernacht.

Lees meer

Le nouvel arrêté ministériel a été publié au Moniteur belge et entre en vigueur à…

Lees meer

Ik besef dat de beslissing van het Overlegcomité vandaag om het sociaal, cultureel, sportief en economisch leven verder…

Lees meer

Je suis consciente que la décision prise aujourd'hui par le Comité de concertation de limiter à nouveau plus drastiquement…

Lees meer

De uitzonderlijke crisissituatie die ons land kent, zet de verschillende overheden aan tot het nemen van dringende en dwingende…

Lees meer

La situation de crise exceptionnelle dans notre pays incite les différents gouvernements à prendre des mesures urgentes et…

Lees meer

De Eerste Minister en de Minister-Presidenten hebben vandaag overleg gepleegd om de dringende maatregelen om de verspreiding van…

Lees meer

Le Premier ministre et les ministres-présidents se sont concertés aujourd’hui au sujet des mesures urgentes visant à endiguer la…

Lees meer

De Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus en de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Annelies…

Lees meer

Le Ministre néerlandais de la Justice et de la Sécurité, Ferd Grapperhaus, et la Ministre belge de l'Intérieur, Annelies…

Lees meer