Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, stelt haar beleidsverklaring voor. Daarin behandelt ze de hoekstenen van haar beleid van de komende jaren.

100 % veiligheid bestaat niet. Wat wel kan, is 100 % inzet om een maximale veiligheid te verzekeren.
Mensen willen vrij kunnen bewegen, willen samen komen, anderen opzoeken of gewoon alleen zelfstandig van hun vrijheid genieten. Samen met politie, brandweer en andere hulpverleningsdiensten, samen met provincie- en gemeentebesturen is het onze opdracht die context en noodzakelijke veiligheid te bewerkstelligen.

De focus van ons beleid ligt op een versterkte (1), nabije (2), wendbare (3), impactvolle (4) organisatie in een geglobaliseerde wereld. Daarnaast heeft het beheer van de COVID-19-crisis (5) een belangrijke impact op het beleid de komende tijd.
Als we dat kunnen verzekeren zullen mensen terug initiatief nemen en maken we verbinding mogelijk. Daarnaast is een veilige omgeving een troef om investeringen in buurten en steden, in havens en economische polen aan te trekken. Dat is precies ook wat ons land nu nodig heeft. Investeringen in het samenleven en de economie.

1. Een aantrekkelijke, versterkte organisatie
Willen we een impactvolle aanpak en respectvolle dienstverlening aan de burger dan moeten we met grote overtuiging de aantrekkelijkheid van alle veiligheidsberoepen herstellen en versterken. Om een aantrekkelijke organisatie te kunnen zijn, is ook respect voor de politie en andere hulpverleners essentieel.

Effectieve veiligheid wordt ervaren als er ook voldoende politie zichtbaar kan worden ingezet. Daarom wijzen we bijkomende financiële middelen toe aan de eigen opdrachten van de Federale Politie en aan de gespecialiseerde steun aan de Lokale Politie.

2. Nabijheid : dienstverlening dichtbij de mensen
We zijn een actieve partner van de lokale besturen, met een nabije politie en een belangrijke rol voor burgerparticipatie.

3. Wendbaar: een innovatieve organisatie
De samenleving is steeds meer in beweging. Onze organisatie dus ook. Daarom zetten we in op innovatie en digitalisering.

4. Een organisatie met impact
Impact veronderstelt kennis van de uitdagingen op korte, middellange en lange termijn. Daarom werken we aan goede beeldvorming en zorgen we voor een nieuw Nationaal Veiligheidsplan.

5. Beheren van de COVID-19-crisis
De COVID19-crisis heeft een belangrijke impact op de politie en alle andere diensten van Binnenlandse Zaken. Er wordt op ons gerekend!

Lees hier de volledige beleidsverklaring.