Ik besef dat de beslissing van het Overlegcomité vandaag om het sociaal, cultureel, sportief en economisch leven verder drastisch te beperken voor vele mensen en ondernemers zwaar valt.

Het is een uitermate moeilijke beslissing omdat we een evenwicht moesten zoeken tussen het drastisch indijken van het virus aan de ene kant, en aan de andere kant ook aandacht wilden hebben voor het tegengaan van eenzaamheid en de nood aan menselijke contacten maar ook het behoud van jobs, en de wens om scholen zoveel mogelijk open te houden. Maar het virus laat ons vandaag geen andere keuze. De toename van de besmettingen moet stoppen en alle voorgaande maatregelen blijken nog niet genoeg effect te hebben. 

Het zoeken maar het juiste evenwicht is ook belangrijk voor het nemen van heldere maatregelen, zodat deze eenvoudig te handhaven zijn.

In belang van de zorgsector, in het belang van uw gezondheid en die van uw naasten en buren, heb ik de politie opdracht gegeven om streng toe te kijken op de naleving van deze maatregelen. Het aantal besmettingen moet omlaag en liefst snel. En daarvoor rekenen we op iedereen. Wie deze solidariteit niet wil opbrengen, zullen we verbaliseren. 

Streng zijn is ook een vorm van graag zien. Zorg voor u zelf, zorg voor elkaar.