De uitzonderlijke crisissituatie die ons land kent, zet de verschillende overheden aan tot het nemen van dringende en dwingende maatregelen. Maatregelen die enkel een effect hebben als elke inwoner van ons land ze naleeft. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden vraagt daarom in een omzendbrief aan de politie om streng te blijven toezien op de opvolging. Daarnaast wenst ze de continuïteit inzake de werking van de politie te verzekeren door de besmettingsgraad bij de ordediensten van kortbij op te volgen.

“De situatie is ernstig. Daarom hebben zowel de federale als sommige lokale overheden strenge maatregelen opgelegd”, aldus Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Het coronavirus kan enkel gestopt worden als iedereen zich aan die maatregelen houdt. Daarom vraag ik in een omzendbrief aan de politie om zichtbaar in het straatbeeld aanwezig te zijn en van kortbij toe te zien op de opvolging van de maatregelen’. 

Taskforce

De politionele Taskforce Geïntegreerde Politie COVID-19 heeft de voorbije maanden de beslissingen van de verschillende overheden samengebracht en vertaald in heldere, uniforme richtlijnen voor de politiemannen en -vrouwen op het terrein. De taskforce is een mooi voorbeeld van hoe wij, allemaal samen, de strijd tegen het coronavirus aangaan: de federale en lokale overheden, de politiemannen op het terrein, de ondersteunende diensten, …

In de omzendbrief 94bis, die vandaag naar de Geïntegreerde Politie wordt overgemaakt, wordt het belang van de aanwezigheid van de politie in het straatbeeld benadrukt. Regel nummer één blijft tijdens deze crisis, voor iedereen, het gezond verstand gebruiken. Wanneer dat niet gebeurt, rekenen we op de politie om de burgers tot de orde te roepen. Minister Verlinden dringt daarom aan bij de politie om zichtbaar op het terrein aanwezig te zijn.

Monitoring

Niemand is beschermd tegen het virus, ook onze politiemannen en -vrouwen niet. In tegendeel! Ze staan in de eerste lijn en zijn dus uiterst vatbaar voor besmetting. Daarom dringt minister Verlinden in haar omzendbrief aan op een snelle opvolging van het uitvallen van politiepersoneel ten gevolge van COVID-19-besmettingen.

Daarnaast wordt gevraagd om eventuele incidenten in het kader van de handhaving snel te rapporteren. Deze rapportage is noodzakelijk om de inzet van het politiepersoneel te kunnen organiseren.