Pagina's met de tag "Institutionele Hervormingen"

België geeft jongeren een stem in Europa

Belgische jongeren vanaf zestien jaar zullen in 2024 hun stem kunnen uitbrengen voor de Europese verkiezingen. De wet die dit mogelijk maakt, gaat op 1 mei van kracht. “Jongeren zijn de toekomst, en door dit stemrecht willen we hen ook een middel geven om die toekomst zelf mee vorm te geven”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Minister Verlinden moderniseert de werking van de Raad van State

Vandaag werd in de plenaire vergadering van de Kamer het wetsontwerp van de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden goedgekeurd waarmee de werking van de Raad van State wordt gemoderniseerd. Zo wordt de doorlooptijd van een procedure ten gronde met meer dan een jaar ingekort en wordt de werking van de beide afdelingen Wetgeving en Bestuursrechtspraak geoptimaliseerd. Het wetsontwerp zal nu worden voorgelegd aan de Senaat voor verdere opvolging.

Snellere uitspraken van de Raad van State zorgen voor meer rechtszekerheid

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden kort de doorlooptijd van een procedure ten gronde bij de Raad van State in, van meer dan dertig maanden naar maximaal achttien maanden. De commissie Binnenlandse Zaken keurde een essentiële stap in de inhoudelijke hervorming in tweede lezing goed. Met het voorontwerp van wet worden grondige hervormingen doorgevoerd aan de werking van de Raad van State.