EU-voorzitterschap


Een opportuniteit die we met beide handen aangrepen was het EU-voorzitterschap. We hebben heel wat successen geboekt in onze onderhandelingen: de herziening van de Schengen grenscode, de verlenging van de tijdelijke verordening ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen, nieuwe initiatieven in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit, terrorisme en gewelddadig extremisme; versterking van de crisismechanismen en civiele beschermingsmechanismen van de Europese Unie.