Met oog op de lange termijn

We werkten niet alleen op de korte termijn maar deden nu al hervormingen, voorbereidingen en verbeteringen voor de lange termijn. Voorop staat hierin een lokale politie die nabij, zichtbaar en aanspreekbaar is voor alle inwoners. De wijkinspecteur en de wijkwerking hebben daarin een fundamentele rol. Daarom maakten we tijdens de vorige begrotingsonderhandelingen 1,5 miljoen euro vrij voor subsidies voor lokale politiezones voor projecten rond wijkwerking. Met 15 subsidieprojecten geven we de lokale korpsen een extra stimulans om te zorgen voor nog meer verbinding met de inwoners.⁠

Ook de hervorming van het politieonderwijs staat eindelijk in de steigers. We zorgden voor een ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet om nodige hervormingen aan onze staatsstructuur mogelijk te maken. Ook organiseerden we een voorbereidend traject voor een staatshervorming bij alle federale administraties en deelstaten. Ten slotte was de hervorming en modernisering van de Raad van State een belangrijke mijlpaal. Hierdoor worden procedures korter en efficiënter, wat ook de rechtszekerheid bevordert.