Respect voor veiligheidspersoneel


Nooit eerder traden we zo streng op tegen internationale (drugs)criminaliteit. De resultaten zien we in de indrukwekkende cijfers van 2023. We maakten een Nationaal Veiligheidsplan 2022-2025, waardoor we veel efficiënter kunnen werken op veiligheidsthema’s die bijzondere aandacht van de politie vereisen.

We richtten een havenbeveiligingskorps op, hebben vandaag een recordaantal medewerkers bij de Federale Gerechtelijke Politie en stelden een nationale drugscommissaris aan. We investeerden ook flink in internationale contacten, zowel binnen de EU als met de landen van waaruit cocaïne naar ons geïmporteerd wordt, en intussen zijn er al 12 verbindingsofficieren aangesteld. Daarnaast zijn we er eindelijk in geslaagd de wet op Bestuurlijke Handhaving te realiseren.

Met de oprichting van de European Ports Alliance werken de politie, de douane, de havens en de betrokken privébedrijven in de verschillende EU-lidstaten samen om de weerbaarheid van de logistieke hubs in Europa te versterken tegen drugssmokkel en criminele infiltratie. We sluiten binnenkort ook verdragen met landen buiten de EU en zorgden voor een versterkte samenwerking met Interpol en Europol.

Een belangrijke mijlpaal voor de politiesamenwerking met onze buurlanden was de ratificatie en inwerkingtreding van het vernieuwde Benelux-politieverdrag in oktober 2023. Dit politieverdrag dient als model voor andere politieverdragen en voor politiesamenwerking op EU niveau.

https://youtube.com/shorts/9N_jbHE5PbA?