Overlast en agressie aanpakken


We zorgen voor een betere aanpak van overlast en agressie. We verbeterden de GAS-wet waarmee steden en gemeenten allerlei vormen van overlast kunnen aanpakken die het meest hinderlijk zijn (hondenpoep, zwerfvuil, sluikstorten). Ook zorgden we voor een wettelijk kader tegen lachgas. Om de veiligheid en de leefbaarheid in en rond alle stationsbuurten te verbeteren, bouwen we een nationaal cameranetwerk uit. Alle beelden van de camera’s van de NMBS in en rond de stations zullen meteen met de federale en lokale politie worden gedeeld. In het internationaal treinstation Brussel-Zuid komt een politiepost en bij de Spoorwegpolitie zijn 25 extra politiemensen in dienst genomen.

Ook is het ons menens met hardleerse hooligans. De vernieuwde en verstrengde Voetbalwet voorziet in strengere straffen voor geweld en vandalisme en vergroot de verantwoordelijkheid van de clubs zelf om hooligans en vuurwerk uit de stadions te weren. Een andere klassieker op vlak van overlast zijn de recreatiedomeinen. Dankzij een actualisering van de omzendbrief met een toolbox om deze vorm van overlast aan te pakken, krijgen lokale overheden en uitbaters van recreatiedomeinen meer slagkracht om de veiligheid te waarborgen in recreatiedomeinen.