Respect voor veiligheidspersoneel


We zorgden ook voor meer respect voor en een betere bescherming van veiligheidspersoneel. Onze missie om de politie beter achter te laten dan we ze aangetroffen hebben, is geslaagd. Ondanks de enorme krapte op de arbeidsmarkt konden we onze doelstelling van 1.600 nieuwe inspecteurs iedere jaar deze legislatuur behalen. De federale politie was nooit eerder zo sterk als nu. Politiemensen kregen een hoger loon en betere voorwaarden sinds de politiehervorming van meer dan 20 jaar geleden. De omzendbrief professioneel profileren draagt bij tot meer vertrouwen tussen burger en politie.

Ook in onze brandweer werd fiks geïnvesteerd, met nieuwe structurele investeringen in de hulpverleningszones, en een camerawet waardoor brandweermensen camera’s kunnen gebruiken en zo veiliger en efficiënter te werk kunnen gaan. In de strijd tegen geweld tegen hulp- en veiligheidsdiensten creëerden we een wettelijk kader voor het gebruik van bodycams voor politiemensen en bekijken we hoe we dit ook naar de mensen van de brandweer kunnen uitbreiden. Op onze vraag zal agressie tegen brandweerlieden en ambulanciers strenger worden bestraft in het nieuwe Strafwetboek.

Via de vernieuwde Wet op de Civiele Veiligheid krijgen ze ook een betere bescherming en versterkte rechtsbijstand als ze slachtoffer worden van agressie, en dit zowel tijdens de uitoefening van hun job als daarbuiten. De minister stelt zich burgerlijke partij voor leden van de federale politie die slachtoffer worden van geweld. Om burgers en veiligheidsprofessionals dichter bij elkaar te brengen, werden twee campagnes rond ‘Wederzijds Respect’ opgezet.