Vertrouwen in de politiek herstellen


We namen belangrijke maatregelen om het vertrouwen in de politiek te herstellen via democratische vernieuwing, met de wet rond openbaarheid van bestuur, een nieuwe regeling rond kabinetsarchieven en een deontologische code voor ministers en voor kabinetsmedewerkers.

De komende verkiezingen zullen ook de meest inclusieve ooit zijn, want er werd geïnvesteerd in vervoer om mensen met een handicap naar de stembureaus te brengen, en een proefproject met stembrieven in braille. Ook lanceerden we een aantal unieke experimenten in onze democratie, zoals de burgerbevraging waar alle Belgen en inwoners van België die ouder zijn dan 16 jaar de mogelijkheid kregen om online hun ideeën te geven over verschillende thema’s rond onze staatsstructuur en onze democratie. We maakten daarnaast de loting van burgers mogelijk om deel te nemen aan burgerpanels of commissies.

Ten slotte zullen ook jongeren van 16 en 17 als nooit tevoren rechtstreeks bij onze democratie worden betrokken doordat ze ook zullen gaan stemmen voor de Europese verkiezingen. Kortom, op gebied van democratische vernieuwing hebben we echt pionierswerk verricht, waarmee we in een volgende legislatuur verder aan de slag kunnen.