Onze Federale Politie strijdt tegen de georganiseerde criminaliteit

Publicatiedatum

Auteur

Annelies Verlinden

Deel dit artikel

Het waren indrukwekkende resultaten en cijfers die de Federale Politie vorige week kon voorleggen bij de presentatie van het jaarverslag over 2023. Nog nooit eerder werden zoveel inspanningen geleverd om te strijden tegen de internationale georganiseerde criminaliteit. Dat dit nodig is en blijft, bewijzen jammer genoeg de feiten van drugsgeweld in de straten van Brussel en Antwerpen.


Maar de Federale Gerechtelijke Politie houdt de vinger aan de pols. We hebben de afgelopen jaren onder mijn impuls met de federale regering eindelijk opnieuw geïnvesteerd in veiligheid. Maar liefst 500 miljoen euro extra. Deze inspanningen lonen. Dat blijkt uit de cijfers van het aantal arrestaties en inbeslagnames van drugs en criminele gelden. Het zijn inspanningen die we verder moeten zetten. De strijd tegen drugs is naast het blootleggen van internationale criminele netwerken, het inzetten op samenwerking met de landen waar de drugs worden geproduceerd en verscheept, en het beveiligen van onze havens die fungeren als toegangspoort, ook een strijd tegen het bendegeweld in onze straten en de overlast voor de buurtbewoners.

De Brusselaars lieten de afgelopen weken opnieuw hun stem horen. Ze vragen een daadkrachtig antwoord dat snel verandering kan brengen op het terrein. Dit sterkt me in mijn overtuiging dat we iedereen nodig hebben en dat we samen moeten werken. Alle bevoegdheidsniveaus en alle diensten. Dit zijn we de inwoners van onze grootsteden verplicht die zich geconfronteerd zien met problematieken van druggeweld en overlast.
Samenwerken betekent voor mij dat iedereen de verantwoordelijkheid opneemt die hem of haar is toevertrouwd. De burgemeesters, die samen met hun lokale politie instaan voor de openbare orde binnen hun gemeente of stad. Maar ook problematieken van huisvesting, illegaliteit, verslaving, verloedering, properheid van de buurt, onderwijs en voldoende mogelijkheden op vlak van vrije tijd en cultuur, zijn uitdagingen die onze aandacht en inzet vragen.

Politie en justitie zijn belangrijk actoren in de strijd, maar het is mijn vaste overtuiging dat als we niet inzetten op het geheel van al deze maatschappelijke problematieken, de weg naar verbetering nog heel ver van ons af ligt.
Vanuit Binnenlandse Zaken zal ik de lokale politiezones in Brussel ondersteunen. Ook zij kunnen rekenen op punctuele bijstand van de Federale Politie, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van specifieke controleacties en patrouilles. Daarnaast blijft de Federale Gerechtelijke Politie in Brussel onder leiding van het parket verder de gespecialiseerde onderzoeken voeren.

De inzet van de Federale Politie loont wel degelijk. De Federale Gerechtelijke Politie opende in 2023 nationaal maar liefst 4.087 nieuwe onderzoeken. Daarbij werd 213 670 598 euro in beslag genomen en hebben rechters 4707 jaar aan gevangenisstraffen opgelegd, waarvan iets minder dan de helft (2130 jaar) voor druggerelateerde feiten. Ook in de Haven van Antwerpen-Zeebrugge werd in 2023 hard gewerkt. De Federale Scheepvaartpolitie deed er maar liefst 150 druggerelateerde arrestaties en er werd nog nooit zoveel cocaïne in beslag genomen (meer dan 121 ton).

De strijd tegen drugs is een niet aflatende strijd die niet stopt aan de grens van een gemeente of politiezone, zelfs niet aan onze landsgrens. We moeten dus blijven werken op alle fronten, op alle fenomenen en iedereen moet daarvoor inspanningen leveren. Dit is de weg naar oplossingen, en dus de te volgen weg. Ik ben graag deel van de oplossing en zal me, samen met alle betrokkenen binnen Binnenlandse Zaken en de Federale Politie, blijven inzetten.

Nieuws

Belgisch kampioenschap gravel

Tijdens het zonovergoten kampioenschap in Turnhout op 1 mei mocht ik de medailles uitdelen aan de Belgische Kampioenen.

Nieuwe wet op privédetectives

De Commissie Binnenlandse Zaken keurde op 24 april de nieuwe wet tot regeling van de private opsporing goed! De wet zal op 7 mei worden gestemd in het parlement.

Mobile Station

Vorige week stelde ik het pilootproject Mobile Station voor in woonzorgcentrum Rembertus in Mechelen. Dankzij dit project kunnen minder mobiele mensen of langdurig zieken een identiteitskaart aanvragen en verkrijgen op de plaats waar ze verblijven.