Benoeming Eric Snoeck tot commissaris-generaal

Publicatiedatum

Auteur

Annelies Verlinden

Deel dit artikel

Samen met de minister van Justitie heb ik Eric Snoeck benoemd als nieuwe commissaris-generaal van de Federale Politie. Voor de vijftigjarige Eric Snoeck is de functie van toppolitieman van ons land geen onbekend terrein.

Sinds juni 2023 was hij in afwachting van de uitkomst van de selectieprocedure als comissaris-generaal ad interim, dit in opvolging van de vorige commissaris-generaal, Marc De Mesmaeker.

Eric Snoeck begon zijn loopbaan in 1997 bij de toenmalige Rijkswacht. Hij bekleedde verschillende functies bij de centrale diensten in Brussel, bij de Federale Politie in Eupen en hij was achtereenvolgens directeur operaties en gerechtelijk directeur bij de Federale Gerechtelijke Politie in Luik. Sinds 2019 is hij directeur-generaal van de gerechtelijke zuil van de Federale Politie. Hij maakt ook deel uit van het Directiecomité.

Afgelopen donderdag legde Eric Snoeck de eed af als commissaris-generaal. Ik wens hem heel veel succes met deze bijzondere opdracht, en kijk uit naar een verderzetting van onze zeer fijne en constructieve samenwerking.

Nieuws

Belgisch kampioenschap gravel

Tijdens het zonovergoten kampioenschap in Turnhout op 1 mei mocht ik de medailles uitdelen aan de Belgische Kampioenen.

Nieuwe wet op privédetectives

De Commissie Binnenlandse Zaken keurde op 24 april de nieuwe wet tot regeling van de private opsporing goed! De wet zal op 7 mei worden gestemd in het parlement.

Mobile Station

Vorige week stelde ik het pilootproject Mobile Station voor in woonzorgcentrum Rembertus in Mechelen. Dankzij dit project kunnen minder mobiele mensen of langdurig zieken een identiteitskaart aanvragen en verkrijgen op de plaats waar ze verblijven.