Wetstonwerp inzet Frontex-medewerkers bij grenscontroles en gedwongen terugkeer goedgekeurd

Publicatiedatum

Auteur

Annelies Verlinden

Deel dit artikel

Vorige week keurde de Commissie Binnenlandse Zaken het ‘Frontex’-wetsontwerp goed, dat toelaat leden van het Frontex-agentschap in te zetten op ons grondgebied om grenscontroles uit te voeren en om de Federale Politie te versterken voor de uitvoering van de gedwongen terugkeer van vreemdelingen.

Frontex is het Europees Agentschap voor grensbewaking en kustbescherming. De medewerkers kunnen overal in Europa worden ingezet, voornamelijk voor de bescherming van onze buitengrenzen.

Met mijn Frontex-wetsontwerp heb ik het wettelijk kader gecreëerd dat toelaat om de Frontex-medewerkers nu ook operationeel in te zetten op ons Belgsich grondgebied.
Specifiek wordt aan de Frontex-medewerkers de bevoegdheid gegeven om de gedwongen terugkeer van vreemdelingen te begeleiden. Hierdoor zal de bestaande pool van escorteurs van de Federale Luchtvaartpolitie aanzienlijk worden uitgebreid, wat ook belangrijk is voor de uitvoering van het aanklampend terugkeerbeleid van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor.

Ook krijgen de Frontex-medewerkers met deze wet de mogelijkheid om grenscontroles uit te voeren. Op termijn zullen zij dus kunnen worden ingezet op luchthavens, zeehavens, het treinstation Brussel-Zuid en de Eurostartunnel. Het beschermen van de grenzen, onder meer in de strijd tegen terrorisme, de georganiseerde criminaliteit, mensenhandel, mensensmokkel en migratie, is belangrijk voor het waarborgen van onze veiligheid. Ook kan de versterking van Frontex in de zeer drukke zomerperiodes zorgen voor aanvaardbare wachttijden aan de grenscontroles op onder meer de luchthaven.

De inzet van de Frontex-medewerkers is gekoppeld aan strenge werkingsvoorwaarden. Zo voeren de Frontex-medewerkers hun opdrachten enkel uit onder het gezag van een lid van de Federale Politie. Ze zullen ook worden onderworpen aan specifieke voorwaarden die ook van toepassing zijn op de leden van de Geïntegreerde Politie. Het gaat dan bijvoorbeeld om bepalingen uit het strafrecht, de regelgeving rond het gebruik van dwang, het dragen en gebruiken van een vuurwapen, of het type vuurwapen. Wanneer bij controles geseinde personen worden aangetroffen, zullen de Frontex-medewerkers deze van hun vrijheid mogen beroven. Verder kunnen rechtstreekse bevragingen worden uitgevoerd in internationale en Europese databanken zodat de Frontex-medewerkers op een correcte wijze de grenscontroles kunnen uitvoeren.

Er zullen maximaal 100 Frontex-medewerkers tegelijkertijd kunnen worden ingezet binnen ons grondgebied.
De volgende stap in dit dossier is de stemming van het wetsontwerp in de plenaire vergadering van de Kamer.

Nieuws

Belgisch kampioenschap gravel

Tijdens het zonovergoten kampioenschap in Turnhout op 1 mei mocht ik de medailles uitdelen aan de Belgische Kampioenen.

Nieuwe wet op privédetectives

De Commissie Binnenlandse Zaken keurde op 24 april de nieuwe wet tot regeling van de private opsporing goed! De wet zal op 7 mei worden gestemd in het parlement.

Mobile Station

Vorige week stelde ik het pilootproject Mobile Station voor in woonzorgcentrum Rembertus in Mechelen. Dankzij dit project kunnen minder mobiele mensen of langdurig zieken een identiteitskaart aanvragen en verkrijgen op de plaats waar ze verblijven.