Loting van nummers voor verkiezingen

Publicatiedatum

Auteur

Annelies Verlinden

Deel dit artikel

Vrijdag mochten onschuldige kinderhanden lotjes trekken om zo te bepalen welk volgnummer aan welke politieke partij wordt toebedeeld met oog op de verkiezingen.

 

De Kieswet voorziet dat op de 65ste dag voor de verkiezingen - dit jaar op 5 april 2024 - de Minister van Binnenlandse Zaken deze lottrekking uitvoert. Het volgnummer bepaalt de volgorde waarop de politieke partijen op 9 juni op het scherm of op het stemformulier zullen staan. We trekken die dag naar de stembus voor de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen.

De onschuldige kinderhanden kwamen deze keer van kinderen van medewerkers van de FOD Binnenlandse Zaken. Ook alle politieke partijen waren aanwezig, en het moment kon ook op heel wat persbelangstelling rekenen.

Alle partijen die momenteel vertegenwoordigd zijn in het parlement kregen een volgnummer toegewezen. Partijen die op het moment van de trekking niet vertegenwoordigd waren in het parlement krijgen hun volgnummer op 18 april. Voor alle nieuwsgierigen hierbij alvast het resultaat van de trekking:

 1. Vlaams Belang
 2. MR
 3. Open VLD
 4. PS
 5. Volt
 6. Les Engagés
 7. Agora
 8. PTB-PVDA
 9. Vooruit
 10. N-VA
 11. Vivant
 12. ProDG
 13. DéFi
 14. Ecolo
 15. Groen
 16. cd&v

Nieuws

Belgisch kampioenschap gravel

Tijdens het zonovergoten kampioenschap in Turnhout op 1 mei mocht ik de medailles uitdelen aan de Belgische Kampioenen.

Nieuwe wet op privédetectives

De Commissie Binnenlandse Zaken keurde op 24 april de nieuwe wet tot regeling van de private opsporing goed! De wet zal op 7 mei worden gestemd in het parlement.

Mobile Station

Vorige week stelde ik het pilootproject Mobile Station voor in woonzorgcentrum Rembertus in Mechelen. Dankzij dit project kunnen minder mobiele mensen of langdurig zieken een identiteitskaart aanvragen en verkrijgen op de plaats waar ze verblijven.