Minister Verlinden lanceert campagne tegen geweld op hulpverleners

Publicatiedatum

Auteur

Hans Seeuws

Deel dit artikel

In 2022 werden per week gemiddeld tien gevallen van agressie gerapporteerd ten aanzien van brandweermensen en ambulanciers. Vooral tijdens de eindejaarperiode zien we een toename van voorvallen van fysieke en verbale agressie tegen deze hulpverleners. Daarom lanceert de FOD Binnenlandse Zaken een digitale sensibiliseringscampagne, die de komende weken via sociale media wordt uitgerold. “We mogen als maatschappij niet aanvaarden dat hulpverleners, die zich 24/7 inzetten voor onze veiligheid, moeten vrezen voor agressie en geweld tijdens het uitoefenen van hun job”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Met deze campagne willen we onze brandweermensen en ambulanciers een krachtig signaal geven dat we hen het respect geven dat ze verdienen.

We Stand With Firefighters

De campagne “Niet om te lachen”, die de problematiek onder de aandacht wil brengen, focust in eerste instantie op jongeren en stedelingen. Via advertenties zullen vooral zij tijdens de komende eindejaarsperiode worden doorgestuurd naar de campagnesite notfunny.ibz.be. Daar kunnen ze persoonlijke getuigenissen bekijken van brandweermensen en ambulanciers die zelf het slachtoffer zijn van agressie of geweld. Ook worden bezoekers van de website opgeroepen om met hun voornaam een ‘muur van respect’ te ondertekenen. Een affiche met de namen zal aan alle Belgische brandweerkazernes worden verdeeld.

Bredere aanpak van agressie en geweld tegen hulpverleners

De aanpak van agressie en geweld tegen hulpverleners staat hoog op de politieke agenda. Deze digitale campagne kadert in een bredere set van maatregelen waarmee wordt ingezet op de aanpak van dit fenomeen. Zo zal agressie tegen brandweerlieden en ambulanciers strenger worden bestraft, zoals dat ook het geval is voor geweld tegen politiemensen. Deze maatregel werd opgenomen in het ontwerp van het nieuwe Strafwetboek. Onlangs werd door de ministerraad bovendien een wetsontwerp goedgekeurd dat het gebruik van mobiele camera’s bij de brandweer en de Civiele Bescherming mogelijk maakt. De beelden en geluiden die door deze camera’s worden vastgelegd, zullen er niet alleen voor zorgen dat interventies veiliger verlopen, maar kunnen, in geval van agressie of geweld, ook als bewijsmateriaal worden gebruikt. Daarnaast wordt momenteel onderzocht of het gebruik van bodycams bij de brandweer, net zoals dat nu al het geval is bij de politie, mogelijk kan worden gemaakt.

Nieuws

Belgisch kampioenschap gravel

Tijdens het zonovergoten kampioenschap in Turnhout op 1 mei mocht ik de medailles uitdelen aan de Belgische Kampioenen.

Nieuwe wet op privédetectives

De Commissie Binnenlandse Zaken keurde op 24 april de nieuwe wet tot regeling van de private opsporing goed! De wet zal op 7 mei worden gestemd in het parlement.

Mobile Station

Vorige week stelde ik het pilootproject Mobile Station voor in woonzorgcentrum Rembertus in Mechelen. Dankzij dit project kunnen minder mobiele mensen of langdurig zieken een identiteitskaart aanvragen en verkrijgen op de plaats waar ze verblijven.