Opkomstplicht 16- en 17-jarigen voor de Europese verkiezingen

Publicatiedatum

Auteur

Annelies Verlinden

Deel dit artikel

In 2022 maakte ik het mogelijk voor 16- en 17-jarigen om te gaan stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement.

Voor minderjarigen gold een ‘stemrecht’, maar het Grondwettelijk hof oordeelde in het arrest van 21 maart 2024 dat er op die manier een discriminatie ontstaat tussen enerzijds de minderjarigen, met stemrecht voor de Europese Parlementsverkiezingen, en anderzijds de meerderjarigen, met opkomstplicht voor diezelfde verkiezingen. Vandaar oordeelde het Hof dat ook de minderjarigen aan de opkomstplicht zullen moeten worden onderworpen op 9 juni 2024.

16- en 17-jarigen zullen dus automatisch op de kiezerslijsten worden geplaatst, en zullen worden opgeroepen voor de verkiezing van het Europees Parlement op 9 juni 2024 via een oproepingsbrief, net zoals de meerderjarigen. Rond midden mei zal deze oproepingsbrief in de bus vallen. Om de jongeren tijdig te informeren, zullen ze kort na de Paasvakantie al een informerende brief ontvangen met informatie over de Europese verkiezingen, en over het stemproces.

De deelname van de 16- en 17-jarigen aan de Europese verkiezingen is dus gegarandeerd. Dit is dan ook een expliciete oproep aan alle 16- en 17-jarigen om hun stem zeker te laten horen bij de verkiezingen van 9 juni 2024, en massaal aan de verkiezing van het Europees Parlement deel te nemen. Door te stemmen, bepaal jij mee wie in het Europees Parlement komt. Gebruik dus je stem en geef zo aan wat jij belangrijk vindt voor de toekomst!

Nieuws

Belgisch kampioenschap gravel

Tijdens het zonovergoten kampioenschap in Turnhout op 1 mei mocht ik de medailles uitdelen aan de Belgische Kampioenen.

Nieuwe wet op privédetectives

De Commissie Binnenlandse Zaken keurde op 24 april de nieuwe wet tot regeling van de private opsporing goed! De wet zal op 7 mei worden gestemd in het parlement.

Mobile Station

Vorige week stelde ik het pilootproject Mobile Station voor in woonzorgcentrum Rembertus in Mechelen. Dankzij dit project kunnen minder mobiele mensen of langdurig zieken een identiteitskaart aanvragen en verkrijgen op de plaats waar ze verblijven.