Terugblik - 11 februari

Publicatiedatum

Auteur

Annelies Verlinden

Deel dit artikel

Dit is mijn terugblik op de afgelopen twee weken, tot 11 februari. Wil je deze rechtstreeks in je mailbox? Schrijf je dan in op mijn nieuwsbrief

TERUGBLIK

Oprichting van een nationaal brandweerorgaan


Wist je dat net zoals onze lokale politie ook de brandweer georganiseerd is in verschillende zones? We noemen ze hulpverleningszones. Het zijn er 34 in totaal, verspreid over het hele land. Samen met de Brusselse brandweer zijn ze zo georganiseerd dat elke inwoner op een gelijkwaardige dienstverlening kan rekenen. Want daar gaat het natuurlijk om: snel de juiste hulp kunnen bieden aan mensen nood. Ik had de afgelopen jaren het voorrecht om tal van brandweerlieden en ambulanciers te ontmoeten. Het is overweldigend om telkens opnieuw te zien met hoeveel overtuiging, doorzettingsvermogen en wilskracht zij 24/24, 7/7 voor ons klaar staan. Dat we nood hebben aan deze helden, is de afgelopen jaren wel heel duidelijk gebleken. De impact van de klimaatverandering zorgt voor meer bos- en heidebranden en ook met de overstromingen hadden ze hun handen vol. Ook zagen we de afgelopen week alarmerende berichten over het groot aantal woningbranden die dit jaar al plaatsvonden.


Uit respect voor hun dagelijkse inzet, de vele verwachtingen die we als inwoners van ons land en overheid hebben, en de vaststelling dat ook wij meer een meer geraakt worden door rampen die een gevolg zijn van de klimaatverandering, vond ik het belangrijk om de hulpverleningszones een platform aan te reiken dat hen de mogelijk geeft om de krachten te bundelen. Om die reden heb ik een ‘Nationaal Brandweerorgaan’ opgericht. Ik mocht de officiële aftrap van het orgaan geven in brandweerkazerne ‘De Waterduivel’ van de hulpverleningszone Rivierenland. Het orgaan zal de minister van Binnenlandse Zaken adviseren over het te voeren brandweerbeleid in ons land. Het gaat dan bijvoorbeeld om aankopen, opleidingen, operationele procedures, … Daarnaast zullen er projecten worden gelanceerd om de hulpverleningszones te ondersteunen in hun dagelijkse werking en zal het orgaan een belangrijke rol spelen bij de aanpak van grote nationale crisissen.


Ik ben ervan overtuigd dat we met de oprichting van dit orgaan niet alleen de werking van onze hulpverleningszones zullen kunnen ondersteunen en verbeteren, maar dat er op termijn ook een nieuwe dynamiek zal komen bij de nationale aanpak van grote rampen en incidenten. Ik wens iedereen die voor en achter de scherm mee inhoud en vorm zal geven aan het orgaan heel veel succes!

Boerenprotesten: inzetten op dialoog


Ons land, en al zeker Brussel als hoofdstad van Europa, kent al heel lang een cultuur van manifesteren. We ontvangen jaarlijks een groot aantal betogers die in de Brusselse straten een stem kunnen geven aan hun ongenoegen of die aandacht komen vragen voor bepaalde thema’s. Ook heel veel onze landbouwers, bijgestaan door hun buitenlandse collega’s, verzamelden vorige week in Brussel om hun ongenoegen te uiten over het beleid dat wordt gevoerd en de vele verplichtingen en regels die dat met zich meebrengt. Ze maken zich zorgen over hun inkomen, de toekomst van hun landbouwbedrijf en de vele inspanningen die worden gevraagd om aan de regelgeving te voldoen.

Nog voor de bijeenkomst in Brussel plaatsvond, vroegen de boeren al aandacht voor hun situatie. Er werden blokkades opgeworpen, onder meer op de autosnelwegen, aan distributiecentra van warenhuizen en in de Haven van Antwerpen en Zeebrugge. Deze acties lieten zich opmerken. Voor heel wat weggebruikers werd het een zeer lange rit naar het werk of naar huis, en ook bepaalde producten vonden hun weg niet meer naar de warenhuizen. En dat zorgde ervoor dat er naast begrip voor de situatie van onze boeren, ook onvrede ontstond door ongemakken die voortkwamen uit hun blokkades. Iets waar politieke kopstukken en gezichten heel graag op inspeelden. Alsof je met een vingerknip of dreigende taal zomaar een einde zou kunnen maken aan het ongenoegen en de protesten, laat staan dat je zomaar honderden tractoren of ander zwaar landbouwmateriaal kan verplaatsten. De meest wenselijke aanpak, en dat is ook gebleken, was in dialoog gaan.

Ik volgde samen met de politiediensten, het Nationaal Crisiscentrum, de gouverneurs en de vertegenwoordigers van de steden, gemeenten en havens van uur tot uur de situatie op de voet. Onze politiediensten zijn op het terrein blijven inzetten op overleg en hebben zo goed als mogelijk afspraken gemaakt met de actievoerders en voorzien in afleiding voor het andere verkeer. Ook via deze weg wil ik alle betrokken diensten danken voor hun inzet. Aan de landbouwers heb ik alvast een duidelijke boodschap: jullie worden gehoord. Vertegenwoordigers werden ontvangen door de verschillende bevoegde politieke niveaus en ook Europa heeft de roep gehoord. Samen met jullie moeten alle betrokkenen nu rond de tafel inzetten, en blijven inzetten, op dialoog. Iedereen is gebaat bij constructieve oplossingen waarin de nodige evenwichten worden gevonden.


WE WERKEN VERDER

Akkoord over hervormingen Schengengrenscode


De Schengengrenscode is een verzameling van alle regels die gaan over het beheer van de buitengrenzen en van de binnengrenzen van de Europese Unie en Zwitserland. Binnengrenzen die er, in vergelijking met vroeger, niet meer zijn. Een uitstapje naar de Efteling in Nederland, familie en vrienden in het buitenland bezoeken, genieten van een welverdiende vakantie in het zonnige Spanje, …? Het kan vandaag allemaal zonder dat je je zorgen moet maken over reisdocumenten, identiteitscontroles of lang aanschuiven bij grensovergangen. Je kan zo goed als vrij bewegen in de maar liefst 27 landen die lid zijn van de Schengenzone. De actualiteit van de afgelopen jaren, zoals de coronacrisis, migratiestromen of terroristische dreigingen, heeft weliswaar aangetoond dat de huidige regelgeving dringend nood had aan een actualisatie. Om deze belangrijk stap te zetten, werden tal van onderhandelingen gevoerd tussen de betrokken landen, het Europees Parlement en de Europese Commissie. Als minister van Binnenlandse Zaken had ik in het kader van het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie de belangrijke opdracht om deze onderhandelingen tot een goede einde te brengen. En dat hebben we ook gedaan! Afgelopen dinsdag werd in Straatsburg een belangrijk akkoord bereikt.

We gaven met het akkoord invulling aan enkele belangrijke lessen die we hebben getrokken uit het beheer van de coronacrisis. Zo waren er binnen de verschillende Europese landen heel veel verschillende inreis-regelingen van kracht, wat maakte dat reisadviezen en voorbereidingen heel complex waren. Wanneer we, en laat ons uiteraard hopen dat dit ons nooit meer zou overkomen, opnieuw zouden worden geconfronteerd met een gezondheidscrisis, zullen we door het nieuwe akkoord gemeenschappelijke maatregelen kunnen nemen. Het akkoord gaat niet enkel over gezondheidscrisissen, ook zal het in uitzonderlijke omstandigheden mogelijk zijn om controles te organiseren aan de binnengrenzen met duidelijkere procedures. Dit om de binnenlandse veiligheid zo goed als mogelijk te kunnen waarborgen, bijvoorbeeld bij grote of dreigende crisissen. Ook hebben we regels ingevoerd waarmee we kunnen vermijden dat migratie wordt gebruikt als een politiek drukmiddel aan onze buitengrenzen.

Het akkoord van dinsdag is een zeer belangrijk akkoord, waarmee we inzetten op binnenlandse veiligheid. Binnen Europa en binnen ons land. Ik ben dankbaar dat ik hieraan een belangrijke bijdrage heb kunnen leveren, net zoals tal van onze Belgische experten en onderhandelaars die voor en achter de schermen hun schouders hebben gezet onder deze belangrijk stap.

Gebruik van camera’s om veiligheid van brandweer en civiele bescherming te verbeteren

Donderdag jl. keurde het parlement mijn wetsontwerp goed dat zorgt voor een robuust wettelijk kader waarbinnen onze hulpverleningszones en civiele bescherming camera’s kunnen gebruiken om hun opdrachten uit te voeren. Zo kunnen ze tijdens interventies de toestand nog beter inschatten en op die manier ook beter geïnformeerd en veiliger de tussenkomst aanvatten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over de beeldvorming van een brandend pand, aanwezigheid van lichamen en andere belangrijke voorwerpen in een gebouw, of om tijdens de zomer in uitgestrekte gebieden te waken over eventuele beginnende brandhaarden. Het gaat om camera’s die kunnen worden geplaatst op drones, voertuigen , robots, … Maar ook het gebruik van warmtecamera’s valt onder deze nieuwe regelgeving.

Onze hulpdiensten zullen ook dashcams kunnen gebruiken. Bij de overgang van oud naar nieuw werden in bepaalde grootsteden hulpverleners opnieuw belemmerd in de uitvoering van hun taak. Beelden die hiervan in de toekomst kunnen worden gemaakt door de dashcams, zullen kunnen dienen als bewijs. Ook voor onze politiemensen maakte ik eerder al werk van een stevig wettelijk kader wat hen toelaat om bodycams te gebruiken. Maatregelen waarmee ik inzet op het vermijden van agressie en geweld tegen de vele duizenden mensen die 24/24, 7/7 voor ons klaar staan.


PUNTJES OP DE I


Al 65 jaar zorgt De Bouwunie ervoor dat de bouw werkt. Het was dan ook met heel veel plezier en trots dat ik het afgelopen weekend persoonlijk mijn verjaardagswensen mocht uitspreken in de Waagnatie in Antwerpen. Oprechte felicitaties, want De Bouwunie werkt al 65 jaar hard om onze Vlaamse bouwbedrijven te ondersteunen en op de kaart te zetten. Er werden letterlijk en figuurlijk stenen verlegd!

Het is dan ook met dezelfde overtuiging, inzet en dynamiek dat ze de volgende 65 jaar verder zullen werken om te blijven strijden voor de belangen van onze bouwsector. Succes!

Nieuws

Belgisch kampioenschap gravel

Tijdens het zonovergoten kampioenschap in Turnhout op 1 mei mocht ik de medailles uitdelen aan de Belgische Kampioenen.

Nieuwe wet op privédetectives

De Commissie Binnenlandse Zaken keurde op 24 april de nieuwe wet tot regeling van de private opsporing goed! De wet zal op 7 mei worden gestemd in het parlement.

Mobile Station

Vorige week stelde ik het pilootproject Mobile Station voor in woonzorgcentrum Rembertus in Mechelen. Dankzij dit project kunnen minder mobiele mensen of langdurig zieken een identiteitskaart aanvragen en verkrijgen op de plaats waar ze verblijven.