Terugblik - 25 januari

Publicatiedatum

Auteur

Annelies Verlinden

Deel dit artikel

Dit is mijn terugblik op de afgelopen twee weken, tot 25 januari. Wil je deze rechtstreeks in je mailbox? Schrijf je dan in op mijn nieuwsbrief

TERUGBLIK

Lancering van de Europese Haven Alliantie 


Op 24 januari mocht ik in Het Havenhuis in Antwerpen alle Europese ministers van Binnenlandse Zaken en Veiligheid ontvangen. Ook zestien van de grootste Europese havens waren daarbij aanwezig. Doel: de oprichting van een Europese alliantie waarin zowel de overheidsdiensten (zoals politie, douane, ...) als de private sector (de havenuitbaters) de krachten zullen bundelen in de strijd tegen de internationale georganiseerde drugscriminaliteit. Want het verbeteren van de beveiliging van onze logistieke knooppunten vraagt een EU-aanpak over landgrenzen geen waarbij we samenwerken en afstemmen op elkaar. De locatie voor deze lancering kozen we niet toevallig. De Port of Antwerp-Bruges is als internationale logistieke hub een wereldspeler, het is na Rotterdam de tweede grootste haven van Europa. Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt de Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. Deze economische motor voor onze Europese economie is ook het crimineel milieu niet ontgaan. Het is voor hen, net zoals bijvoorbeeld ook Rotterdam, een belangrijke toegangspoort om drugs, en dan in het bijzonder cocaïne, op het Europese vasteland te krijgen. De drugsmaffia gebruikt onze infrastructuur om hun criminele activiteiten te organiseren en om hun business draaiende te houden. Een business die onze economie ondermijnt en die zorgt voor druggeweld in onze straten, jammer genoeg ook ten koste van onschuldige burgers. Door samen onze havens beter te beveiligen, maken we het de drugscriminelen moeilijker. Drugscriminelen zoeken altijd de weg van de minste weerstand en daarom dus het belang van deze grensoverschrijdende Europese samenwerking. We moeten het de criminelen overal moeilijk maken, niet enkel in ons land. Criminelen kennen geen grenzen, dus moeten ook wij grensoverschrijdend werken en een sterk netwerk vormen. It takes a network to fight a network!

Samenkomst Raad van Europese ministers

Op donderdag ruilde ik Antwerpen opnieuw in voor Brussel. In het statige Egmontpaleis had ik verder overleg met mijn collega-ministers van Binnenlandse Zaken en Veiligheid. Over de strijd tegen drugs en hoe we moeten omgaan met artificiële intelligentie. Een indrukwekkende technologie met heel wat mogelijkheden. Maar jammer genoeg ook een gevaarlijke technologie als ze verkeerd wordt gebruikt. AI maakt criminaliteit namelijk meer complex waarbij bijvoorbeeld phishing moeilijker te doorzien is, identiteitsdocumenten makkelijker te vervalsen zijn en door deepfake technologieën mensen eenvoudiger te misleiden zijn.

World Economic Forum te Davos

Ik had de eer om samen met onze Koning en Koningin en de premier deel te nemen aan het Word Economic Forum in Davos (Zwitserland). Omdat ons land voorzitter is van de Raad van de Europese Unie, was er een heus ‘Belgium House’. Daarmee werd ons land als hoofdstad van Europa en als belangrijke partner in het licht gezet. Ik was onder de indruk van de woorden van de econoom en voorzitter van het World Economic Forum, Klaus Schwab. Zijn speech was inspirerend: hij had het over ‘Rebuilding trust’. Het vertrouwen herstellen dus. Toevallig misschien, maar ook in mijn boek ‘Eerlijk Gezegd’ heb ik stilgestaan bij het belang hiervan! In het ‘Belgium House’ mocht ik het woord nemen en spreken over het belang van internationale samenwerking en de versterking van de Europese havens in de strijd tegen de internationaal georganiseerde drugscriminaliteit. We hebben heel veel talent, een sterke economie en zijn op tal van vlakken een belangrijke handelspartner. Het is daarom belangrijk om in Davos aanwezig te zijn en mee de debatten te voeren over de toekomst van onze economie en onze sociale welvaart met experten, ondernemers en politici van over heel de wereld.


WE WERKEN VERDER

Nieuwe wetgeving rond bodycams voor politie van kracht

Toegegeven, het is niet nieuw. Misschien zag jij ook al eens een politieman of politievrouw met een ‘bodycam’ op de borst. Bodycams die ervoor zorgen dat ze moeilijke tussenkomsten kunnen filmen. We hebben de afgelopen jaren tal van proefprojecten gedaan in verschillende lokale politiezones en bij de Federale Politie. De onderzoeksresultaten waren unaniem: bodycams zorgen ervoor dat discussies, agressie en geweld minder vaak voorkomen. Weten dat je wordt gefilmd, maakt dus wel degelijk een verschil. En belangrijk is dat het werkt in twee richtingen. Want ook de burger kan vragen aan de politie om een tussenkomst te filmen.

Op zaterdag 20 januari ging ik samen met de minister van Justitie en burgemeester Koen Van den Heuvel een kijkje nemen bij de lokale politie Rivierenland (Mechelen, Willebroek, Puurs-Sint-Amands) en vaststellen hoe de interventieploegen dagelijks met de bodycams de straat opgaan. We maakten van de gelegenheid gebruik om aan de pers het nieuw wettelijk kader voor de bodycams voor te stellen. Het is een robuust kader geworden dat ervoor zorgt dat zowel de politie als de burger kunnen vertrouwen op het gebruik van de bodycams. Het is een belangrijke stap vooruit in de strijd die we voeren tegen geweld op politiediensten, maar evenzeer zal het ervoor zorgen dat de politiemensen zelf interventie na interventie gaan voor een goede dienstverlening. Met de bodycams is iedereen geholpen en zorgen we voor vertrouwen tussen de politie en de burger!

Meer informatie kan u vinden op https://verlinden.belgium.be/nl/nieuwe-wetgeving-rond-bodycams-van-kracht.


PUNTJES OP DE I

Op donderdag 11 januari vond de lancering plaats van mijn boek ‘Eerlijk gezegd’ in de Fine Arts & Gallery in Antwerpen. Het was een onvergetelijke en hartverwarmende avond in een goed gevulde galerij! Presentatrice Bieke Ilegems praatte de avond aan elkaar en stelde vragen aan Ann Wauters, Jan Peumans en mezelf over de verschillende onderwerpen die in mijn boek aan bod komen. Wat me bijzonder heeft ontroerd, en waar ik hen bijzonder dankbaar voor ben, is dat mijn twee zussen, Katrien en Sofie, het hebben aangedurfd om ook mee op het podium te komen! Ze hebben verteld over hoe zij mijn ministerschap ervaren. Het was fijn om daar die avond opnieuw hun steun te horen. Net zoals ik ook heb verteld hoe belangrijk het voor mij is om steeds bij hen terecht te kunnen.

Na de voorstelling was er de signeersessie. Ik heb mijn tijd genomen om aan iedereen een persoonlijke boodschap te richten. Meer dan drie uur lang heb ik boeken gesigneerd. Het was fijn om ondertussen met iedereen een korte babbel te kunnen slaan, en ik was dankbaar voor het geduld dat de mensen aan de dag hebben gelegd. 

 

Nieuws

Belgisch kampioenschap gravel

Tijdens het zonovergoten kampioenschap in Turnhout op 1 mei mocht ik de medailles uitdelen aan de Belgische Kampioenen.

Nieuwe wet op privédetectives

De Commissie Binnenlandse Zaken keurde op 24 april de nieuwe wet tot regeling van de private opsporing goed! De wet zal op 7 mei worden gestemd in het parlement.

Mobile Station

Vorige week stelde ik het pilootproject Mobile Station voor in woonzorgcentrum Rembertus in Mechelen. Dankzij dit project kunnen minder mobiele mensen of langdurig zieken een identiteitskaart aanvragen en verkrijgen op de plaats waar ze verblijven.