Minister Verlinden moderniseert de werking van de Raad van State

Publicatiedatum

Auteur

Annelies Verlinden

Deel dit artikel

Vandaag werd in de plenaire vergadering van de Kamer het wetsontwerp van de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden goedgekeurd waarmee de werking van de Raad van State wordt gemoderniseerd. Zo wordt de doorlooptijd van een procedure ten gronde met meer dan een jaar ingekort en wordt de werking van de beide afdelingen Wetgeving en Bestuursrechtspraak geoptimaliseerd. Het wetsontwerp zal nu worden voorgelegd aan de Senaat voor verdere opvolging.

Doorlooptijd drastisch ingekort

Waar het vandaag tot meer dan 30 maanden kan duren voor de Raad van State een uitspraak ten gronde doet in een zaak, wordt de doorlooptijd bij het normale verloop van een vernietigingsprocedure (zonder procedurele incidenten) nu teruggebracht tot een termijn van maximum 18 maanden. Deze doorlooptijd drastisch inkorten is het speerpunt geweest van de modernisering van de Raad van State.

De tijdswinst wordt bereikt door de gelijktijdige invoering van een aantal maatregelen. Zo wordt een concrete termijn bepaald waarbinnen de auditeur, die voorafgaand aan de Raad een zaak onderzoekt, zijn verslag dient af te leveren. Verder wordt de procedure om toegelaten te worden als tussenkomende partij aangepast, waardoor tussenkomsten al bij aanvang mogelijk zijn en zij meteen argumenten kunnen aanreiken. Maar ook de betrokken partijen zelf kunnen helpen om tijdswinst te boeken. Zo worden zij verzocht hun middelen samen te vatten en bij de laatste stappen van de procedure, hun eerdere argumenten niet nodeloos te herhalen.

Bijkomend zal de Raad van State voortaan prioriteit kunnen geven aan dossiers die van hoger openbaar belang zijn. In het licht van het belang van de energietransitie zullen hiermee gerelateerde dossiers (zoals bijvoorbeeld de beslissing voor een vergunning van een windmolenpark) van de specifieke regeling kunnen genieten. Voor dergelijke dossiers zal de termijn van de procedure ten gronde worden teruggebracht naar maximum 15 maanden.

Uitbreiding van het personeelskader en middelen

Minister Verlinden maakte het in 2022 al mogelijk om het personeelskader van de Raad van State uit te breiden. De Federale Regering zal hiervoor jaarlijks het nodige budget vrijmaken. Ook werd geïnvesteerd in de modernisering van de IT-infrastructuur. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de hervormingen die nu zijn goedgekeurd zullen kunnen worden gerealiseerd, en dit zonder dat er wordt ingeboet op kwaliteit.

“Iedere burger, onderneming maar ook de overheid, moet veel sneller duidelijkheid krijgen over de wettigheid van een overheidsbeslissing. Dit is essentieel voor zowel de rechtszekerheid en de rechtsbescherming, als voor het investeringsklimaat. Dat we erin slagen om voor iedere procedure te komen tot een uitspraak ten gronde van de Raad van State binnen de 18 maanden, toont het grote succes en verregaand karakter van deze hervorming aan”, zegt minister Verlinden.

Het wetsontwerp wordt nu aan de Senaat bezorgd voor verdere opvolging, waarna het wetgevend proces zal kunnen worden afgerond.

Nieuws

Belgisch kampioenschap gravel

Tijdens het zonovergoten kampioenschap in Turnhout op 1 mei mocht ik de medailles uitdelen aan de Belgische Kampioenen.

Nieuwe wet op privédetectives

De Commissie Binnenlandse Zaken keurde op 24 april de nieuwe wet tot regeling van de private opsporing goed! De wet zal op 7 mei worden gestemd in het parlement.

Mobile Station

Vorige week stelde ik het pilootproject Mobile Station voor in woonzorgcentrum Rembertus in Mechelen. Dankzij dit project kunnen minder mobiele mensen of langdurig zieken een identiteitskaart aanvragen en verkrijgen op de plaats waar ze verblijven.