Nieuws

Terugblik - 11 februari

Dit is mijn terugblik op de afgelopen twee weken, tot 11 februari. Wil je deze rechtstreeks in je mailbox? Schrijf je dan in op mijn nieuwsbrief

Terugblik - 25 januari

Dit is mijn terugblik op de afgelopen twee weken, tot 25 januari. Wil je deze rechtstreeks in je mailbox? Schrijf je dan in op mijn nieuwsbrief

Minister Verlinden lanceert campagne tegen geweld op hulpverleners

In 2022 werden per week gemiddeld tien gevallen van agressie gerapporteerd ten aanzien van brandweermensen en ambulanciers. Vooral tijdens de eindejaarperiode zien we een toename van voorvallen van fysieke en verbale agressie tegen deze hulpverleners. Daarom lanceert de FOD Binnenlandse Zaken een digitale sensibiliseringscampagne, die de komende weken via sociale media wordt uitgerold. “We mogen als maatschappij niet aanvaarden dat hulpverleners, die zich 24/7 inzetten voor onze veiligheid, moeten vrezen voor agressie en geweld tijdens het uitoefenen van hun job”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Met deze campagne willen we onze brandweermensen en ambulanciers een krachtig signaal geven dat we hen het respect geven dat ze verdienen.

Wettelijk kader voor de strijd tegen lachgas

Een ontwerp van Koninklijk Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en de minister van Justitie Paul Van Tigchelt om de strijd aan te gaan tegen het oneigenlijk gebruik van lachgas, werd vandaag door de ministerraad goedgekeurd. Hierdoor zullen de politiediensten en Justitie beschikken over een duidelijk wettelijk kader om het oneigenlijk bezit, vervoer en verkoop van lachgas te bestraffen. De boetes die kunnen worden opgelegd, zijn analoog met de boetes voor cannabis.

Lachgas, of distikstofmonoxide, wordt onder andere gebruikt in de medische wereld, de auto-industrie en de voedingssector. Het is vrij eenvoudig verkrijgbaar in de vorm van slagroompatronen, maar ook in grotere hoeveelheden in cilinderflessen. Bij het inhaleren van het lachgas, ontstaat een sterk roeseffect.

 

Parlement keurt wet bestuurlijke handhaving definitief goed

Het wetsontwerp bestuurlijke handhaving van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden werd vandaag in de Kamer definitief goedgekeurd. Met dit nieuw instrument wordt een nieuwe en belangrijke stap gezet in de strijd tegen de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.

Het misdaadmilieu gebruikt handelszaken als dekmantel om geldsommen van criminele herkomst wit te wassen en deze zo in het legale circuit te brengen. Dergelijke ondermijnende criminaliteit ontwricht onze gemeenschap en economie. De handelszaken die hiervoor worden opgericht of gebruikt zijn al langer een doorn in het oog van vele steden en gemeenten. Minister Verlinden zorgt nu voor een duidelijk wettelijk kader dat hen toelaat om hiertegen krachtdadig op te treden.

Naar een veiliger land in tien punten: extra middelen voor politie en civiele veiligheid

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden benadrukte eerder al dat veiligheid een kerntaak is van de overheid, waarop niet mag worden bespaard. Bewust van de moeilijke budgettaire context na onder meer de vele financiële inspanningen tijdens de Coronacrisis, en de vele andere uitdagingen, kijkt minister Verlinden tevreden terug op de gevoerde begrotingsonderhandelingen. “We geven een belangrijk signaal aan onze politiemensen en tonen ons respect: de weddeverhoging voor onze politiemensen wordt versneld uitgevoerd”, zegt minister Verlinden. “En met de extra middelen die voor politie en civiele veiligheid worden vrijgemaakt, blijven we met deze federale regering de ingeslagen weg volgen. We hebben van veiligheid en hulpverlening opnieuw een prioriteit gemaakt. Een belangrijke inspanning die aangehouden moet blijven”, besluit ze.

 

 

Ministerraad keurt belangrijke wetswijziging goed in strijd tegen extremisme en terrorisme

De ministerraad heeft vandaag een wetsontwerp en een ontwerp van koninklijk besluit van ministers van Binnenlandse Zaken Verlinden en Justitie Van Quickenborne goedgekeurd omtrent de werking van de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorisme, Extremisme, Radicaliseringsproces, ook gekend als ‘de OCAD-lijst’. Dit moet ervoor zorgen dat de informatiedeling omtrent extremistische figuren beter verloopt en er sneller maatregelen worden genomen. De Local Task Forces worden daarbij de hoeksteen van de strijd tegen terrorisme en extremisme en krijgen meer slagkracht. Ook kunnen gegevens omtrent de mentale gezondheidstoestand van personen onmiddellijk worden meegedeeld aan hulpverleners.

Twee jaar na de overstromingen: Minister Verlinden komt met totaalaanpak voor noodsituaties en crisissen

Minister van Binnenlandse Zaken of minister van crisissen…? Al van bij haar aantreden worden vele inwoners van ons land geconfronteerd met crisissen en met de naweeën ervan. De wereldwijde COVID-pandemie bijvoorbeeld. Maar ook de overstromingen van juli 2021 in Wallonië en Vlaanderen, de migratiestromen, de oorlog in Oekraïne, cyberaanvallen op gevoelige infrastructuur, de terreurdreiging, de impact van de klimaatverandering met meer bosbranden… “De lijst wordt stilaan lang, en dus is het belangrijk om de bevolking voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst. Vroeger hadden we één crisis om de 5 jaar, vandaag hebben we er elk jaar 5”, aldus minister Verlinden.

Handelingskader politie voor gedragen controles

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft vandaag de omzendbrief ‘professioneel profileren’ voorgesteld in aanwezigheid van de korpschef van de PZ Brussel HOOFDSTAD Elsene en de korpschef van de PZ BrusselNoord. De omzendbrief omvat een handelingskader om de politiediensten duidelijke handvaten te geven voor de uitvoering van identiteitscontroles. De omzendbrief is het resultaat van goede praktijken uit verschillende lokale politiezones, aangevuld met tal van vaststellingen en inzichten vanuit onder meer de verschillende jeugdraden, UNIA, … en de academische wereld.

Kamer keurt vernieuwde voetbalwet goed

Vandaag werd het ontwerp van de vernieuwde Voetbalwet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Kamer. Deze vernieuwde en verstrengde Voetbalwet voorziet in strengere straffen voor geweld en vandalisme en vergroot de verantwoordelijkheid van de clubs om hooligans en pyrotechnisch materiaal uit de stadions te weren.

Minister Verlinden zet carrièremogelijkheden bij politie op scherp

Bij de politie kan je op basis van onder meer je diploma, na het doorlopen van een selectieprocedure en het slagen in de politieopleiding, aan de slag binnen verschillende kaders en graden: agent, inspecteur, hoofdinspecteur, commissaris... Eens bij de politie, zijn er tal van carrièremogelijkheden die maken dat je verder kan doorgroeien. In een streven naar een politie als aantrekkelijke werkgever, heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden het loopbaanbeleid verder op scherp gesteld. Zo zullen politiemensen sneller intern promotie kunnen maken, waardoor er beter wordt ingespeeld op de noden van de politieorganisatie en de competenties van medewerkers.

Coalitie van 6 landen bundelt krachten in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit

Het Havenhuis van Antwerpen was vandaag het toneel van een ministeriële topconferentie van de coalitie van Europese landen tegen zware en georganiseerde criminaliteit. Op uitnodiging van  minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en minister van Justitie Vincent van Quickenborne, waren Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, de Eurocommissaris, Europol en Eurojust te gast in de Haven van Antwerpen. De 6 landen sloten in oktober 2022 in Nederland een samenwerkingsakkoord, ondersteund door de Europese commissie. Vandaag werd een eerste stand van zaken gemaakt van het uit te voeren actieplan.

Minister Verlinden zet verder in op de aanpak van overlast in recreatiegebieden en recreatiezones

De aanpak van overlast in recreatiegebieden en -zones is al enkele jaren een topprioriteit voor minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. In 2021 gaf ze met een omzendbrief lokale en provinciale besturen en uitbaters van recreatiegebieden en -zones meer slagkracht om overlast en amokmakers aan te pakken. Een evaluatie van de omzendbrief resulteerde in een actualisatie ervan, die vandaag werd uitgestuurd.  “De omzendbrief werd positief onthaald door de sector en onze partners op lokaal en provinciaal niveau. Met deze vernieuwde versie komen we tegemoet aan een aantal van hun vragen en helpen we hen om het komende recreatieseizoen zo veilig mogelijk te organiseren”, aldus minister Verlinden.

Minister Verlinden versterkt de noodcentrales

Al van bij het aantreden van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden is de versterking van de noodcentrales 112 en van de communicatie- en informatiecentra van de politie (101) een prioriteit. De federale regering maakte op vraag van de minister tijdens het begrotingsconclaaf de nodige financiële middelen vrij om de noodcentrales te versterken. Een actieplan dat werd opgesteld om de tekorten weg te werken, kan nu worden uitgevoerd. 

Federale Politie werft 70 beveiligingsagenten aan voor nieuw Havenbeveiligingskorps in Antwerpen

Vanaf vandaag kunnen geïnteresseerden zich kandidaat stellen voor het gloednieuwe Havenbeveiligingskorps van de Federale Scheepvaartpolitie in Antwerpen. Het korps zal 70 beveiligingsagenten tellen, 7 inspecteurs, 8 hoofdinspecteurs en een commissaris. Hun taak is de beveiliging van het hele havengebied: ze zullen gericht patrouilleren en zichtbaar aanwezig zijn op het terrein. De oprichting van het korps maakt deel uit van de versterking van de Scheepvaartpolitie in de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit.