Nieuws

Actieweek tegen fietsdiefstallen

Fietsen is gezond én leuk! Helaas blijft fietsdiefstal een vaak voorkomend fenomeen dat de vreugde van fietsen kan overschaduwen.

10 miles Antwerpen

Politiek is sprintjes kunnen trekken, maar toch kiezen voor de marathon.

Actie High Trouble

Op 20 april vond een grote politieactie plaats tegen criminaliteit en drugsoverlast in Antwerpen-Noord, met de focus op criminelen die illegaal in het land verblijven.

Benoeming Eric Snoeck tot commissaris-generaal

Samen met de minister van Justitie heb ik Eric Snoeck benoemd als nieuwe commissaris-generaal van de Federale Politie. Voor de vijftigjarige Eric Snoeck is de functie van toppolitieman van ons land geen onbekend terrein.

Wetstonwerp inzet Frontex-medewerkers bij grenscontroles en gedwongen terugkeer goedgekeurd

Vorige week keurde de Commissie Binnenlandse Zaken het ‘Frontex’-wetsontwerp goed, dat toelaat leden van het Frontex-agentschap in te zetten op ons grondgebied om grenscontroles uit te voeren en om de Federale Politie te versterken voor de uitvoering van de gedwongen terugkeer van vreemdelingen.

Werkmissie Marokko voor meer veiligheid

Marokko staat in de top 3 van de landen waar onze politiediensten het meest mee samenwerken. Dit voornamelijk in de strijd tegen de internationaal georganiseerde criminaliteit, terrorisme, radicalisme en extremisme. Er is vandaag al een zeer goede samenwerkingsrelatie tussen Marokko en België, maar het is noodzakelijk om deze samenwerking nog verder te versterken, want ook de uitdagingen op veiligheidsvlak worden groter.

Uitvaart Benjamin Leduc

We namen afscheid van Benjamin, een vader, een partner, een zoon, een vriend, een collega. 

Dag van de Fietshelm

Op woensdag 10 april organiseerde de Hersenletsel Liga, met de steun van het Vias institute en verschillende artsenverenigingen, de eerste ‘Dag van de Fietshelm’ in Vlaanderen. Een fantastisch en belangrijk initiatief!

Loting van nummers voor verkiezingen

Vrijdag mochten onschuldige kinderhanden lotjes trekken om zo te bepalen welk volgnummer aan welke politieke partij wordt toebedeeld met oog op de verkiezingen.

 

Bezoek aan ICT-speurhond Luna

Anno 2024 kan het belang van digitale gegevensdragers in gerechtelijke onderzoeken moeilijk worden overschat. Laptops, gsm’s, USB-sticks, geheugenkaartjes, ... kunnen cruciale informatie bevatten voor de speurders.

Iftar

Afgelopen zondag sloot ik met Pasen de christelijke vasten af, die ik ook dit jaar bewust beleefde.

Lijsttrekkers trappen Antwerpse campagne op gang

Minister Annelies Verlinden (lijsttrekker Kamer) & Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (lijsttrekker Vlaams Parlement) stelden vandaag hun lijsten voor en trapten zo hun Antwerpse campagne voor de verkiezingen van 09 juni af. Deze ochtend vertrokken de cd&v-lijsttrekkers vanuit hun provincie naar Brussel met aan boord hun speerpunten voor de aankomende campagne en de inzet van 09 juni: uw welzijn, uw geld en uw veiligheid. Ook op Linkeroever vertrok een bus naar Brussel. cd&v verzamelt er de verzuchtingen van heel Vlaanderen en zet zo meteen haar nationale verkiezingscampagne in.

Kick-off campagne

We hebben de cd&v-campagne afgetrapt! Onze lijsten zijn klaar, onze ideeën zijn helder. We reden in een Volkswagenbusje van Linkeroever in Antwerpen naar Brussel met de vragen en bezorgdheden van de Antwerpenaren.

Lancering wijkwerking

Een politie die nabij, zichtbaar en aanspreekbaar is, is en blijft voor mij de kerntaak van de lokale politie. De wijkinspecteur en de wijkwerking hebben daarin een fundamentele rol. 

Herdenking aanslagen Madrid en Brussel

20 jaar geleden, op 11 maart 2004, werd Madrid getroffen door één van de dodelijkste terroristische aanslagen in de Europese geschiedenis. Sindsdien herdenken we elk jaar op 11 maart de slachtoffers van terroristische aanslagen in de Europese Unie, samen met hun families en vrienden.